Urlop dla nauczyciela w 2014 roku

Indywidualny urlop zdrowotny należy się tym pedagogom, którzy pracują na pełny etat i posiadają umowę na czas nieokreślony. Jednak wymagań jest więcej.

Nauczyciel szkolny, aby ubiegać się o wolne dla zdrowia musi mieć przepracowane już nie mniej niż 7 lat w szkole a dodatkowo, na taki urlop zgodę wyrazić musi jeszcze dyrektor palcówki.

Cieszyć może fakt, iż do wspomnianych siedmiu lat pracy wliczane są również urlopy wypoczynkowe, jeżeli nie są dłuższe niż 6 miesięcy. Jeżeli suma tych urlopów jest dłuższa niż 6 miesięcy, to różnicę dodaje się do wymaganych 7 lat.

Nieznacznie łatwiej mają nauczyciele na uczelniach, w przypadku których łączny wymagany czas pracy na uniwersytecie to pięć lat, a nie 7 jak w przypadku nauczyciela szkolnego.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać jednorazowo okresu 12 miesięcy. Jeżeli natomiast nauczycielowi do wieku emerytalnego brakuje 10 miesięcy to wymiar przyznanego urlopu nie może przekroczyć wspomnianych 10 miesięcy.

Co najmniej 2 tygodnie przed ukończeniem takiego urlopu dyrektor szkoły ma obowiązek do skierowania nauczyciela na badania, mające określić jego zdolność do wykonywania zawodu.

Bardzo ważny jest ponadto fakt, że nawet jeżeli nauczyciel skorzysta tylko z 6 miesięcy tego urlopu jednorazowo, to nie będzie miał możliwości przedłużenia go o kolejne 6, gdyż zabrania tego zapis w Karcie Nauczyciela. W związku z tym, kolejny taki urlop będzie mógł wziąć dopiero po upływie 1 roku.

Leave a Reply